หมวดหมู่ : โครงการ/งาน/กิจกรรมมูลนิธิคุณพุ่ม
หัวข้อ : ครบรอบ ๓ ปีมูลนิธิ
โดย : admin
อ่าน : 1200
เสาร์์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2556
พิมพ์ 

ครบรอบ ๓ ปีมูลนิธิ
p1320497.jpg p1320507.jpgp1320468.jpg
p1320423.jpgp1320460.jpgdsc04165.jpgdsc04234.jpgp1320391.jpg


     ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐
น. หอประชุมมหิศรธนาคารไทยพานิชย์สำนักงานใหญ่ อาคารไทยพานิชย์ปาร์คพลาซ่า โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม เสด็จเป็นองค์ประธาน พร้อมประทานโล่และของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนงานมูลนิธิและศิลปิน พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการตามบูธต่าง ๆ ภายในงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานตลอด ๓ ปี ที่มูลนิธิคุณพุ่ม เสวนาเรื่อง " ครู หมอ พ่อแม่ และสังคมร่วมดูแลเด็กออทิสติก , โซนวิทยาศาตร์ , โซนสิ่งประดิษฐ์ เวิร์กช๊อปการทำสื่อการสอนแก่ผู้ปกครอง และ ทอร์คโชว์ ๕ บทบาทที่สำคัญต่อเด็กออทิสติก โดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กับบทบาทของมูลนิธิคุณพุ่ม ต่อบุคคลออทิสติก พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา กับแนวทางการปฏิบัติและช่วยเหลือบุคคลออทิสติก นพ.ทวีสิน วิษณุโยธิน กับบริบทของวิชาชีพในการส่งเสริมศักยภาพให้บุคคลออทิสติก อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ กับบทบาทของพ่อ แม่ ผู้ปกครองต่อบุคคลออทิสติก และแขกรับเชิญพิเศษ คุณจีจ้า ญานิน ร่วมสะท้อนมุมมองสังคมต่อเด็กออทิสติก รวมทั้งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของมูลนิธิคุณพุ่ม มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน AF ร่วมกับเด็กพิเศษจากศูนย์ประสานงานมูลนิธิต่าง ๆ