หมวดหมู่ : โครงการ/งาน/กิจกรรมมูลนิธิคุณพุ่ม
หัวข้อ : โครงการอบรมผู้ปกครองเทคนิคการพัฒนาบุคคลออทิสติก
โดย : admin
อ่าน : 2601
จันทร์ ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ.2556
พิมพ์ 

โครงการอบรมผู้ปกครองเทคนิคการพัฒนาบุคคลออทิสติก


      ในระหว่างวันที ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ศูนย์ประสานงานมูลนิธิคุณพุ่ม และมูลนิธิออทิสติกไทย จัดอบรมแกนนำผู้ปกครองแลกะบุคคลากร
เทคนิคการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดย ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
( นายวันชัย สุระกุล) กล่าวเปิดงาน และพิธีมอบคอมพิวเตอร์และงบประมาณสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จำนวน ๑๒ แห่ง
ซึ่ง คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ให้โอวาทเกี่ยวกับบุคคลออทิสติก และ ผอ.พะโยม ชินวงศ์
เลขานุการมูลนิธิคุณพุ่ม นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย ได้ให้แนวทางการจัดการบริหารศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออ
ทิสติก และยังมีผู้ชำนาญการอีกหลายท่านที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับบุคคลออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น นพ.ณัฐวัฒน์ งามสมุทร
นายแพทย์ชำนาญการ คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ มีทั้งให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ กิจกรรมฝึกปฏิบัติฐานต่างๆ